Мусала Софт е водеща
българска компания в сферата на софтуерните
услуги, специализирана в аутсорсинг, изграждане на
цялостни софтуерни решения и
ИТ консултиране

Ние предлагаме висококачествени
и иновативни решения по бърз
и ценово-ефективен начин